Komitet#

honorowy

Zadaniem Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie jest realizacja działań związanych z budową Centrum, począwszy od wyboru jej lokalizacji, poprzez przygotowanie inwestycji publicznej, jej realizacji jak również poprzez starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Na mocy Uchwały Nr 187/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie został Kazimierz Barczyk. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków, świata nauki, kultury, sztuki i mediów. 

Powołanie Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie pozwali na zbudowanie trwałych profesjonalnych relacji z gremium opiniodawczym uznanych autorytetów w zakresie partnerskiej współpracy przy realizacji historycznego przedsięwzięcia. Zadaniem Komitetu Honorowego będzie patronat nad debata publiczną dotyczącą przyszłej inwestycji o wyjątkowej randze dla kultury. Gremium to będzie społecznym ciałem doradczym w zakresie jednego z najważniejszych przedsięwzięć Samorządu Województwa Małopolskiego także dla budowy marki Krakowa i Małopolski.


Członkowie Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie

(aktualizacja: 29 listopada 2018)


1. Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy CM

2. Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Budowy CM

3. Jacek Majchrowski - Prezydent Krakowa, Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Budowy CM
4. Krzysztof Penderecki, Elżbieta Penderecka - Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Budowy CM
5. Stanisław Krawczyński - Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Budowy CM
6. Jan Tomasz Adamus - Dyrektor Capella Cracoviensis
7. Szczepan Biliński - Sekretarz Generalny PAU
8. Barbara Bubula - Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
9. Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski
10. Kaja Danczowska – Akademia Muzyczna
11. Jan Tadeusz Duda – Radny Województwa Małopolskiego
12. Jurek Dybał - Dyrektor Sinfonietta Cracovia
13. Kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski Senior
14. Zofia Gołubiew - b. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
15. Jerzy Fedorowicz - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
16. Wojciech Grzeszek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
17. Jerzy Hausner- Uniwersytet Ekonomiczny
18. Małgorzata Jantos - Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa
19. Marek Jędraszewski - Arcybiskup Metropolita Krakowski
20. Nigel Kennedy - Muzyk
21. Bogdan Klich - Senator RP
22. Stanisław Kłys - Adwokat
23. Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm
24. Bogusław Kośmider - Wiceprezydent Krakowa
25. Elżbieta Koterba - b. Wiceprezydent Krakowa
26. Jacek Krupa- b. Marszałek Województwa Małopolskiego
27. Andrzej Kulig – Wiceprezydent Krakowa
28. Ryszard Legutko - Poseł do Parlamentu Europejskiego
29. Bohdan Lisowski - Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie
30. Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
31. Bogusław Nowak - Dyrektor Opery Krakowskiej
32. Wojciech Nowak - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
33. Urszula Nowogórska – b. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
34. Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
35. Jacek Purchla – Polski Komitet UNESCO
36. Ireneusz Raś – Poseł na Sejm RP
37. Dorota Segda- Dyrektor Akademii Sztuk Teatralnych
38. Janusz Sepioł - b. Marszałek Województwa Małopolskiego
39. Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
40. Bogusław Sonik - Poseł do Parlamentu Europejskiego
41. Stanisław Tabisz - Rektor Akademii Sztuk Pięknych
42. Ryszard Terlecki- Wicemarszałek Sejmu RP
43. Róża Thun - Poseł do Parlamentu Europejskiego
44. Bogdan Tosza - Dyrektor Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie
45. Robert Tyrała - Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
46. Tomasz Urynowicz- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
47. Joanna Wnuk- Nazarowa - b. Minister Kultury
48. Franciszek Ziejka - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
49. Wojciech Zyzak - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie


oraz przedstawiciele mediów:

50. Przemysław Bolechowski - Prezes Zarządu Radia Kraków
51. Daniel Cichy - Polskie Wydawnictwo S.A.
52. Marek Kęskrawiec - Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego
53. Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz – Cracovia Danza
54. Rafał Marek - Dyrektor TVP Kraków
55. Michał Olszewski - Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej- Gazeta w Krakowie
56. Jerzy Sułowski - Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej
57. KRKNews
58. LoveKraków