idea #

Centrum Muzyki

Idea budowy Centrum Muzyki zakłada stworzenie kompleksu charakteryzującego się wybitnymi rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi i funkcjonalnymi. Innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i eksploatacji, ale przede wszystkim doskonałe warunki akustyczne to elementy wyróżniające kompleks.


Obiekt ma zapewnić  optymalne warunki pracy dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Sinfonietty Cracovia, Capelli Cracoviensis zarówno dla pracy i aktywności artystycznej, jak również dla realizacji działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej.

Kluczowe planowane powierzchnie w obiekcie Centrum Muzyki:


  • Filharmoniczna Sala koncertowa mogąca pomieścić 1400 - słuchaczy;
  • Miejska Sala Koncertowa miesząca 650-800 słuchaczy;
  • Sala recitalowa mieszcząca 270-300 słuchaczy. 


Ponadto w obiekcie znajdą się również sale prób, sala multimedialna, przestrzeń edukacyjna oraz przestrzeń gastronomiczna z restauracją.


Budynek Centrum Muzyki wraz z kompleksem dydaktycznym Akademii Muzycznej, Parkiem Miejskim oraz  uzupełniającą infrastrukturą rekreacyjną i usługową stworzyć powinny unikatową, spójną urbanistycznie i architektonicznie część miasta, swoisty landmark, który stanie się rozpoznawalny na „muzycznej mapie miasta”.


Centrum Muzyki ma przyciągać publiczność oraz stanowić rozpoznawalne i akceptowalne społecznie miejsce na scenie kulturalnej Krakowa. Zrewitalizowana przestrzeń będzie uwzględniać walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz urbanistyczno-architektoniczne. Oferta artystyczna i dydaktyczna ma stanowić o sile jego przyciągania.


Centrum Muzyki powinno być wykorzystywane także do realizacji „społecznej funkcji sztuki”. Powinno być nie tyle miejscem spektakularnych koncertów, festiwali, co miejscem stałej, intensywnej działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej. Ma to być miejsce otwarte na melomanów i szeroką, zróżnicowaną publiczność. Głównym celem, jest stworzenie przestrzeni wyraźnie kojarzonej z  muzyką i z około muzycznymi formami artystycznymi, z edukacją i eksperymentem muzycznym.


Planowana powierzchnia użytkowa budynku Centrum Muzyki wyniesie do 28 000 m2.

Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu to wartość około 265 000 000 złotych brutto Rzeczywisty całkowity koszt realizacji Projektu zostanie określony po zakończeniu jego realizacji, na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

Centrum muzyki #

Sale koncertowe

Sala 
koncertowa
0
miejsc
Miejska sala koncertowa
0
miejsc
Sala 
recitalowa 
0
miejsc